Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Четверг, 2018-12-13, 10:39 AM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Город, место, путешествие

Города в еврейской и не только культуре

www.art-methods.coach, www.facebook.com/artmethods.coach, www.beit-midrash.com, www.web4small.com

7. Города.

Город Каина
ספר בראשית פרק ד
(טז) וַיֵּצֵא קַיִן מִלִּפְנֵי יְהֹוָה וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ נוֹד קִדְמַת עֵדֶן:
(יז) וַיֵּדַע קַיִן אֶת אִשְׁתּוֹ וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת חֲנוֹךְ וַיְהִי בֹּנֶה עִיר וַיִּקְרָא שֵׁם הָעִיר כְּשֵׁם בְּנוֹ חֲנוֹךְ:

Берешит 4:16-17
16. И ушел Каин от лица Бога и поселился в земле Нод, на восток от Эдена.
17. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Ханоха, а он тогда строил город и назвал этот город именем сына своего «Ханох».
АВЕЛЬ И КАИН
Говорил рабби Ури: «У моего учителя, рабби Шломо из Карлина, была душа Авеля. Теперь же встречаются люди лишь с душой Каина, и таких людей очень много».
Мартин Бубер «Хасидские предания»

Вавилонская башня
ספר בראשית פרק יא
(ד) וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ:
Берешит,11:4
И сказали они: «Давайте построим себе город и башню, главою до небес, и сделаем себе имя, чтобы не рассеялись мы по лицу всей земли».

Города-убежища
דברים פרק יט
(א) כי יכרית ידוד אלהיך את הגוים אשר ידוד אלהיך נתן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם:
(ב) שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר ידוד אלהיך נתן לך לרשתה: (ג) תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר ינחילך ידוד אלהיך והיה לנוס שמה כל רצח: (ד) וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם: (ה) ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי: (ו) פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום: (ז) על כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך:
Дварим 19:1-7
/1/ Когда уничтожит Бог, всесильный твой, народы, страну которых бог, всесильный твой, дает тебе, и ты изгонишь их, и поселишься в городах их и в домах их, /2/ три города отдели себе в стране твоей, которую Бог, всесильный твой, дает тебе во владение. /3/ Проложи себе дорогу и раздели натрое пространство страны твоей, которую дал тебе в надел Бог, всесильный твой, и туда убегать будет всякий убийца. /4/ И вот условие для убийцы, который может убегать туда и оставаться в живых: тот, кто убьет ближнего своего без умысла, и он не враг ему ни со вчерашнего, ни с третьего дня; /5/ и тот, кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет оно в ближнего его, и тот умрет, такой пусть убежит в один из этих городов и останется жив, /6/ чтобы не погнался кровомститель за убийцей в горячности сердца своего, и не настиг его, если длинна будет дорога, и не убил его, а он по закону не подлежит смерти, так как он не был ему врагом ни со вчерашнего, ни с третьего дня. /7/ Поэтому Я повелеваю тебе так: три города отдели себе.

Дорога к городу-убежищу
מדרש תהילים מזמור כה
טוב וישר ה'. על כן שהוא מורה חטאים בדרך, שיעשו תשובה. דבר אחר, למה טוב, שהוא ישר. ולמה ישר, שהוא טוב. שהוא מורה דרך לשבים, שנתן לרצחנים ערי מקלט. רבי אבין אמר, על כל מיל ומיל היה עומד בורגן, ועל כל בורגן צלם, והיתה ידו עקומה ומראה להיכן ערי מקלט. הוי, על כן יורה חטאים בדרך.

Мидраш Теґилим, Пс. 25
«Добр и прям Господь, посему указует грешным дорогу», чтобы совершили тшуву. Другое мнение: Почему добр? Потому что прям! А почему прям? Потому что добр! Он указал путь возвращающимся тем, что дал им города-убежища. Рабби Авин сказал: Через каждую милю стоял столб, а на каждом столбе образ, рука образа была скрючена и указывала на город-убежище. Тем самым: «посему указует грешным дорогу».
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ק/א
תנו רבנן דרך היחיד ארבע אמות דרך מעיר לעיר שמונה אמות דרך הרבים שש עשרה אמות דרך ערי מקלט שלשים ושתים אמות...
... דרך המלך אין לה שיעור: שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו: דרך הקבר אין לה שיעור: משום יקרא דשכבא
Бава Батра, 100а
Учили мудрецы: частная дорога – в четыре локтя (ама), дорога из города в город – восемь локтей, общественная дорога - шестнадцать локтей, дорога к городу-убежищу – тридцать два локтя…
…Царской дороге нет меры, потому что царь сносит ограды, чтобы проложить себе путь, и не препятствуют ему в том.
Дороге к могиле нет меры, из почтения к смерти.

Константинос Кавафис
Город

Ты твердишь: "Я уеду в другую страну, за другие моря.
После этой дыры что угодно покажется раем.
Как ни бьюсь, здесь я вечно судьбой обираем.
Похоронено сердце мое в этом месте пустом.
Сколько можно глушить свой рассудок, откладывать жизнь на потом!
Здесь куда ни посмотришь – видишь мертвые вещи,
чувств развалины, тлеющих дней головешки.
Сколько сил тут потрачено, пущено по ветру зря".

Не видать тебе новых земель – это бредни и ложь.
За тобой этот город повсюду последует в шлепанцах старых.
И состаришься ты в этих тусклых кварталах,
в этих стенах пожухших виски побелеют твои.
Город вечно пребудет с тобой, как судьбу ни крои.
Нет отсюда железной дороги, не плывут пароходы отсюда.
Протрубив свою жизнь в этом мертвом углу,
не надейся на чудо:
уходя из него, на земле никуда не уйдешь.

Осип Мандельштам

* * *
Я вернулся в мой город,знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, - так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Осип Мандельштам

* * *
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину-москву -
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю - зачем я живу.

Ты со мною поедешь на "а" и на "б"
Посмотреть, кто скорее умрет.
А она - то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успевает грозить из дупла -
Ты - как хочешь, а я не рискну,
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-москву.

Города-утопии.

Футуристы.

Город-сад.

Город-защита, крепость, укрепление. Город-царство, город-государство.

Город, равный самому себе.

Флейта.
Однажды в город Гаммельн пришли крысы. Они причиняли жителям города неисчислимые бедствия. И вот явился крысолов, взявшийся избавить город от беды. Магистрат заключил с ним договор, по которому обязался выплатить 1000 талеров, если он сумеет избавить город от крыс. Крысолов заиграл на волшебной флейте и крысы вышли из своих нор, вошли в реку и утонули. Но жадный магистрат не захотел заплатить Крысолову положенную ему сумму. Тогда Крысолов жестоко отплатил жителям Гаммельна: он снова заиграл на своей флейте и все дети послушно пошли с ним и навсегда исчезли иэ Гаммельна. Рассказывают, что где-то далеко в горах живут счастливые люди, не знающие несправедливости, корысти и несчастий, и будто эти люди говорят на гаммельнском диалекте (Старинная легенда ).
Марина Цветаева «Крысолов»

(...)
Город грядок -
Гаммельн, нравов
добрых, складов
полных, - Рай -
город...

Божья радость -
Гаммельн, здравых -
город, правых -
город...

Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берет, -
Зай-город, за'годя-закупай-город.

Без загадок -
город, - гладок:
Благость. Навык -
город. - Рай -
город...

Божья заводь -
Гаммельн, гадок -
Бесу, сладок -
Богу...

Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров
Царь-город, старшему-уступай-город.

Без пожаров -
город, благость-
город, Авель-
город. - Рай-
город...

Кто не хладен
и не жарок,
прямо в Гаммельн
поез -

жа'й-город, рай-город, горностай-город.
Бай-город, во'время-засыпай-город.

Первый обход!
Первый обход!
С миром сношенья прерваны!
Спущен ли пес? Впущен ли кот?
Предупрежденье первое.

Су - дари, выпрягайте слуг!
Тру - бочку вытрясай, досуг!
Труд, покидай верстак:
?Morgen ist auch ein Tag 7 ?.

Без десяти!
Без десяти!
Уши законопатить
Ватой! Учебники отнести
В парту! Будильник - на' пять.

Ла - вочник, оставляй мело'к,
Бюр - герша, оставляй чулок
И оправляй тюфяк:
?Morgen ist auch ein Tag?.

Десять часов!
Десять часов!

Больше ни междометья!
Вложен ли ключ? Вде'т ли засов?
Предупрежденье третье.

Би - блию закрывай, отец!
Бюр - герша, надевай чепец,
Муж, надевай колпак, -
?Morgen ist auch ein...?

- Спят
Гаммельнцы...
СНЫ

(Глава вторая)

В других городах,
В моих (через - кра'й-город)
Мужья видят дев
Морских, жены - Байронов,

Младенцы - чертей,
Служанки - наездников...
А ну-ка, Морфей,
Что' - гаммельнцам грезится

Безгрешным, - а ну'?
- Востры - да не дюже!
Муж видит жену,
Жена видит мужа,

Младенец - сосок,
Краса толстощекая -
Отцовский носок,
Который заштопала.

Повар - пробует,
Обер - требует.
Всё как следует,
Всё как следует.

Вдоль спицы петля' -
Та'к всё у них плавно!
Павл видит Петра,
А Петр видит Павла,

Конечно - внучат
Дед (точку - прозаик),
Служанка - очаг
И добрых хозяев.

Каспар - заповедь,
Пастор - проповедь.
Не без проку ведь
Спать, - не плохо ведь?

Пуды колбасы
Колбасник (со шпэком),
Суд видит весы,
Весы же - аптекарь,

Наставнику - трость,
Плод дел его швейных -
Швецу. Псу же - кость?
Ошиблись: ошейник!

Стряпка - щипаное,
Прачка - плисовое.
Как по-писаному!
Как по-писаному!

(...)

Категория: Город, место, путешествие | Добавил: Tania (2006-06-06) | Автор: yu
Просмотров: 529