Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Пятница, 2018-11-16, 7:50 PM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Еврейский текст и закон

Художник-Педагог

ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ

Две стратегии педагогики и искусства

 

«Мы любим всё - и жар холодных числ,

И дар божественных видений»

А.Блок, Скифы

 

ספר משלי פרק ח

(ל) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן וָאֶהְיֶה שַׁעֲשֻׁעִים יוֹם יוֹם מְשַׂחֶקֶת לְפָנָיו בְּכָל עֵת:

(לא) מְשַׂחֶקֶת בְּתֵבֵל אַרְצוֹ וְשַׁעֲשֻׁעַי אֶת בְּנֵי אָדָם:

 

Притчи, 8, 30-31

31. И была у Него художницей, и была отрадой день за днем, играя перед Ним всякое время. 32. Играя на обитаемой земле Его, и отрада моя – с сынами человеческими.

 

וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן  Что значат эти слова?  «И была у Него художницей» - этот красивый перевод был сделан уже в древности, но он совсем не единственно возможный. По крайней мере Мидраш Рабба дает нам 5 вариантов объяснения слова אמון.

מדרש רבה בראשית פרשה א פסקה א

(א)              רבי הושעיה רבה פתח (משלי ח) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וגו' אמון פדגוג אמון מכוסה אמון מוצנע ואית דאמר אמון רבתא אמון פדגוג היך מה דאת אמר (במדבר יא) כאשר ישא האומן את היונק אמון מכוסה היאך מה דאת אמר (איכה ד) האמונים עלי תולע וגו' אמון מוצנע היאך מה דאת אמר (אסתר ב) ויהי אומן את הדסה אמון רבתא כמה דתימא (נחום ג) התיטבי מנא אמון ומתרגמינן האת טבא מאלכסנדריא רבתא דיתבא בין נהרותא ד"א אמון אומן התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דיפתראות ופינקסאות יש לו לדעת היאך הוא עושה חדרים היאך הוא עושה פשפשין כך היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם והתורה אמרה בראשית ברא אלהים ואין ראשית אלא תורה היאך מה דאת אמר (משלי ח) ה' קנני ראשית דרכו:

 

Мидраш Рабба, Берешит, 1,1.

Рабби Гошия великий открыл (Мишлей, 8): "Была я у Него амон и была играющей день за днем". Амон - педагог, амон - покрывающий, амон – скрывающий и еще сказано: амон - Амон Великий. Амон - педагог, как сказано (Бамидбар, 11):  "как носит воспитатель (оман) младенца". Амон – покрывающий как сказано(Плач, 4, 5): "одетые в богряницу". Амон – скрывающий, как сказано(Эстер, 2): "и был он воспитателем Адасы (букв. Скрывающим Адасу". Амон- Амон Великий. Как сказано(Нахум, 3, 8): "разве ты лучше Но-Амона". А таргум переводит: "разве ты лучше Александрии Великой расположенной между реками".

Другое значение, амон - художник (оман). Тора говорит: "Я была инструментом искусства Всевышнего, когда Он творил мир". Ведь в мире, когда царь из крови и плоти строит дворец, не по произволению своему он строит, а согласно разуму мастера. И мастер (делает это) не по произволению своему, а в соответствии с чертежами и расчетами, знает он как сделает комнаты и как двери. Также и Всевышний смотрит в Тору и творит мир. И Тора сказала: "В начале Бог сотворил небо и землю". А нет Начала кроме Торы, как сказано (Мишлей, 8), "Господь приобрел меня началом Своего пути".

 

С этим мидрашом спорит каббалистическая книга «Сефер а-Бахир»:

 

ספר הבהיר - המיוחס לרבי נחוניא בן הקנה ז"ל

ה. ישב ר' רחומאי ודרש מאי דכתיב (דברים ל"ג כג) ומלא ברכת ה' ים ודרשה ירשה, אלא בכל מקום בי"ת מבורך הוא, כי הוא המלא שנאמר ומלא ברכת ה' ומשם משקה הצריכים, ומן המלא נטלה עצה תחלה, משל למה"ד למלך שרצה לבנות פלטרין שלו בסלעים חזקים קצץ צורים וחצב סלעים ויצא לו מעין מים גדול מים חיים, אמר המלך הואיל ויש לי מים נובעים אטע גן ואשתעשע בו אני וכל העולם, הה"ד (משלי ח' ל) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת

 

Сидел рабби Амора и толковал: что значит написанное: «Исполнен благословения Господа, море и юг во владении его» (Втор 33:23)? Но все Место бейта, – благословенно , ибо он – Исполненный (Полнота), как сказано «Исполнен благословения Господа». И оттуда поит Он нуждающихся, и от Исполненного Он прежде всего получил совет. Вот притча: на что это похоже? – на царя, который хотел построить дворец на твердых скалах. Он иссекал кремень и врубался в скалы и забил пред ним великий источник вод, вод жизни. Сказал царь: «Раз уж есть у меня источник вод, посажу сад, и буду блаженствовать там и я, и весь мiр, и про это сказано: «Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день» (Прит 8:30).

 

И для Мидраш Рабба и для Сефер а-Бахир Мудрость-Тора из Книги Притчей помогает Богу творить мир, но сами стратегии творения очень отличаются. Это немного напоминает два рассказа о творении мира в Торе. По их поводу Раши пишет:

 

רש"י על בראשית פרק א פסוק א 

 ברא אלהים - ולא אמר ברא ה' שבתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין וראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין. והיינו דכתיב ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים:

 

(Сказано: сотворил Бог, Судья), и не сказано: сотворил Господь (Милосердный). Ибо вначале вознамерился сотворить (мир) на основе (строгого) правосудия, но увидев, что мир не может так существовать, выслал вперед милосердие и соединил его с правосудием. К этому относится сказанное: "в день созидания Господом Богом земли и неба" [2, 4].

 

Эти  же две стратегии можно обнаружить не только у Творца мира, но и у  любого творца, и не только у творца вообще, но и у педагога, как сказано: «художник (אמון) – педагог».

Категория: Еврейский текст и закон | Добавил: natashkav (2008-06-02)
Просмотров: 624