Приветствую Вас Читатель | RSS

LAB for madrichim

Четверг, 2018-12-13, 10:36 AM
Главная » Статьи » Тематические материалы » Еврейский календарь

Шмита- Свобода- Наасе ве Нишма -1 (от М. Яглома)

Свобода – от чего?

 

ספר שמות פרק לב

(טו) וַיִּפֶן וַיֵּרֶד משֶׁה מִן הָהָר וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיָדוֹ לֻחֹת כְּתֻבִים מִשְּׁנֵי עֶבְרֵיהֶם מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים:

(טז) וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת:

(יז) וַיִּשְׁמַע יְהוֹשֻׁעַ אֶת קוֹל הָעָם בְּרֵעֹה וַיֹּאמֶר אֶל משֶׁה קוֹל מִלְחָמָה בַּמַּחֲנֶה:

(יח) וַיֹּאמֶר אֵין קוֹל עֲנוֹת גְּבוּרָה וְאֵין קוֹל עֲנוֹת חֲלוּשָׁה קוֹל עַנּוֹת אָנֹכִי שֹׁמֵעַ:

(יט) וַיְהִי כַּאֲשֶׁר קָרַב אֶל הַמַּחֲנֶה וַיַּרְא אֶת הָעֵגֶל וּמְחֹלֹת וַיִּחַר אַף משֶׁה וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדָו אֶת הַלֻּחֹת וַיְשַׁבֵּר אֹתָם תַּחַת הָהָר:

(כ) וַיִּקַּח אֶת הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשׂוּ וַיִּשְׂרֹף בָּאֵשׁ וַיִּטְחַן עַד אֲשֶׁר דָּק וַיִּזֶר עַל פְּנֵי הַמַּיִם וַיַּשְׁק אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

Шмот, гл. 32

15. И обратился, и спустился Моше с горы, и две скрижали свидетельства в его руке, скрижали, (на которых) написано с обеих сторон, с одной и с другой (стороны на них) написано.

16. А скрижали, деяние Божье они; и письмена, письмена Божьи они, начертаны на скрижалях.

17. И услышал Йегошуа глас народа в его ликовании, и сказал он Моше: Голос битвы в стане!

18. И сказал он: (Это) не глас, возвещающий победу, и не глас, возвещающий разгром; голос поругания слышу.

19. И было, когда он приблизился к стану и увидел тельца и танцы, то воспылал гнев Моше, и бросил он из своих рук скрижали, и разбил их под горою.

20. И взял он тельца, которого сделали, и сжег в огне, и стер до измельчения, и рассеял над водою, и дал пить сынам Исраэля.

 

 

מסכת אבות ו:ב

וְהַלֻּחות מַעֲשֵׂה אֱלוֹהִים הֵמָּה וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלוֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחוֹת, אַל תִּקְרָא חָרוּת אֶלָּא חֵרוּת, שֶׁאֵין לְךָ בֶּן חוֹרִין אֶלָּא מִי שֶׁעוֹסֵק בְּתַלְמוּד תורה.

Мишна, Авот, 6:2

" А скрижали, деяние Божье они; и письмена, письмена Божьи они, начертаны на скрижалях " (Шмот, 32:16). Слово "высеченные" (חרות) следует читать, как: "свобода" (חירות).

 

 

 

מדרש רבה שמות פרשה מא:ז

 

"והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא" – "חרות על הלוחות מהו" חרות ר' יהודה ור' ירמיה ורבנן ר' יהודה אומר אל תקרי חרות אלא חירות מן גליות ר' נחמיה אומר חירות ממלאך המות ורבותינו אומרים חירות מן היסורין א"ר אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אם יבא מלאך המות ויאמר לפני הקב"ה על חנם בראתני בעולם הוא אומר על כל אומה שבעולם השלטתי אותך חוץ מאומה זו שנתתי לה חירות הוי חרות על הלוחות.

Мидраш Шмот Раба, 41:7

" А скрижали, деяние Божье они; и письмена, письмена Божьи они, начертаны на скрижалях" (Шмот, 32:16). Что значит "высеченные"? Учили р. Йегуда, р. Ирмия и мудрецы. Сказал р. Йегуда: "Не читай "начертаны", а читай "свобода от изгнаний". Рабби Нехемия сказал: "Свобода от ангела смерти", а мудрецы сказали: "свобода от страданий". Сказал р. Элеазар, сын р. Йоси Галилейского: "Если придет ангел смерти и скажет перед Святым, да благословится Он: "Зря сотворил Ты меня в мире этом", ответит Он ему: "Я дал тебе власть над каждым народом в мире, кроме народа этого, которому дал Я свободу, то есть "начертаны на скрижалях".

 

זוהר ב, קיג/ב

תנינן עשרה דברים אתבריאו בערב שבת וכו', הכתב והמכתב והלוחות, דכתיב (שמות לב טז) והלחת מעשה אלהי"ם המה, והמכתב מכתב אלהי"ם הוא, מאי איריא דהכא ערב שבת הוה, ודילמא אלף שנין לבתר, או בשעתא דקיימו ישראל על טורא דסיני. אלא ודאי הכי הוא, דבערב שבת הוה.

תא חזי בכל עובדא דבראשית לא אתמר שם מלא, אלא אלהי"ם אלהי"ם בכל מה דאתברי, ובכלהו שם אלהי"ם, עד דכל עובדא אשתכלל בערב שבת, מדאשתכלל כל עובדא אקרי יהו"ה אלהי"ם שם מלא, ואף על גב דבשם אלהי"ם אתברי כלא, לא אשתכלל בעשיה כל מה דאתברי עד ערב שבת, דבההיא שעתא אשתכלל כלא בעשיה, דכתיב (בראשית ב ב) מלאכתו אשר עשה, מכל מלאכתו אשר עשה, וקיימא במעשה, ועל דא כתיב והלחת מעשה אלהי"ם, כד אשתכלל עלמא בשם אלהי"ם במעשה, ולא לבתר דכתיב יהו"ה אלהי"ם, ובדא אשתכלל עלמא וקיימא על קיומיה.

תא חזי, בההיא שעתא דתבר משה הלוחות, דכתיב (שמות לב יט) וישבר אותם תחת ההר, צף אוקיינוס מאתריה, וסליק לשטפא עלמא, חמא משה דאוקיינוס סליק לגבייהו, והוה בעי לשטפא עלמא, מיד ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש וגו', ויזר על פני המים, קם משה על מי אוקיינוס ואמר מיא מיא מה אתון בעאן, אמרו וכי אתקיים עלמא אלא באורייתא דלוחות, ועל אורייתא דשקרו בה ישראל. מיד אמר לון, הא כל מה דעבדו בחובא דעגלא הא מסיר לכון, ולא די כל אינון אלפין דנפלו מנייהו, מיד ויזר על פני המים, לא הוו משתככי מיא, עד דנטיל מיא מנייהו ואשקי לון, מיד אשתקע אוקיינוס באתריה.

דהא בההוא מדבר לא הוו מיא, דכתיב (במדבר כ ד) לא מקום זרע וגו', ומים אין לשתות, ואי תימא לבירא דמרים ארמי ליה, ח"ו דתמן שדי משה דכרנא בישא דא למשתי לבתר, ותו דעד כען לא הוה להו בירא עד דאתו למדבר מתנה, דכתיב (שם כא יח) באר חפרוה שרים וגו', וממדבר מתנה, מתמן ירתו בירא (...).

חרות על הלחת, מאי חרות על הלחת, הכי אוקמוה חירות ממלאך המות, חירות משעבוד מלכויות חירות מכלא, הכי הוא, ומאי חירות, גושפנקא דעלמא דאתי, דביה הוה חירות בכל מיני חירות, ואלמלא לא אתברו, כל מה דאתא לעלמא לבתר לא אתא, והוו ישראל דיוקנא דמלאכין עלאין דלעילא. ועל דא אכריז קרא ואמר, והלוחת מעשה אלהי"ם וגו', לא תימא דלבתר דעלמא אשתכלל ואדכר שם מלא הוו, אלא בשעתא דאשתכלל בשם אלהי"ם עד לא ייעול שבת.

המה, מאי המה, הפוך מה"ה הוו, מתרין סטרין הוו, חדא בעובדא וחדא דחירות לעילא, רשים לעילא לנטרא לכלא, ועל דא המ"ה. והמכתב מכתב אלהי"ם הוא, אשא אוכמא על גבי אשא חוורא, מכתב אלהי"ם הוא, היינו דכתיב (במדבר יח כג) ועבד הלוי הוא, חרות, כמה דאתמר, דהא יובל קרי חרות, ועביד חירות לכל עלמין, עד כאן חברייא.

Зогар, ч. 2, 113б

Учили: десять вещей были сотворены накануне субботы в сумерки, и вот они: уста земли, устье колодца, уста ослицы, радуга, ман, посох, червь Шамир, письмо, письмена и скрижали. (Авот, 5). "Письмо, письмена и скрижали", как сказано: "А скрижали, деяние Божье они; и письмена, письмена Божьи они". Откуда известно, что это было именно накануне субботы? Может, это было тысячу лет спустя, или когда стоял Израиль на горе Синай? Но воистину был канун субботы.

Иди и узри, Во всем Деянии Творения ни разу не упомянуто полное Святое имя, но только Элоким ("Бог") – Элоким по отношению ко всему, что было сотворено. И во всем было только это имя, пока не завершилось все Деяние Творения в канун субботы. Как только завершилось оно, назвали Его "Господь Бог" – то есть полным именем. Несмотря на то, что все было сотворено именем "Бог", в деянии не было оно завершено до кануна субботы, ибо в тот час все было закончено в свершении, как сказано: "Работу Свою, которую Он сделал" (Берешит: 2:2), "От работы Своей, которую совершил Он" (там же). И все это стало существовать в деянии, как написано: "А скрижали, деяние Божье они", когда завершилось Творение мира именем "Бог" на деле, но не позднее, о чем сказано уже именем: "Господь Бог", и когда мир был уже закончен и получил существование.

Иди и узри, когда Моше разбил скрижали, как сказано: "И разбил их под горою" (Шмот, 32:19), вышел океан из берегов своих и поднялся, чтобы затопить мир. Увидел Моше, что океан поднимается навстречу ему и хочет затопить мир, тот час же "И взял он тельца, которого сделали, и сжег в огне, и стер до измельчения, и рассеял над водою" (Шмот, 32:20). Подошел Моше к океану и сказал ему: "Воды, воды, что хотите вы?" Ответили они ему: "Разве не одними скрижалями Торы держится мир? Торой, которую нарушил Израиль?" Тут же ответил он им: "Все, что сотворили они, согрешив с тельцом, передаю вам. Разве не довольно тех тысяч, которые уже погибли?" И сразу же "рассеял над водою", но не успокаивались воды, пока не взял он воды и не дал Израилю  испить ее – тотчас утих океан на месте своем.

Но ведь в той пустыне не было воды, как сказано: "Место, лишенное посева" (Бамидбар, 20:5), и не было воды напиться. А если ты скажешь, что в колодец Мирьям бросил он этот прах, сохрани Господь – разве мог Моше выбросить туда это дурное воспоминание, которое могли бы потом испить с водою? И вообще не было у них колодца, пока не дошли они до Матаны, как сказано: "Колодец, который князья выкопали" (там же, 21:18). Там получили они колодец. (…).

"Начертаны на скрижалях". Что это значит? Решили (мудрецы), что это "свобода от ангела смерти, свобода от порабощения царствами, свобода от всего" – это так. А что же означает "свобода"? – Печать Мира грядущего, ибо в нем пребывают все виды свободы. Если бы не разбились скрижали, всё, что появилось в мире после этого, не появилось бы, и (не) был бы Израиль подобен ликом высшим ангелам. Об этом и говорит Писание: " скрижали, деяние Божье они  (המה)" – не после того, как завершился мир полным Именем, но уже тогда, когда закончено было Творение именем "Бог", но еще не наступила суббота.

Что значит "они" – המה ? Противоположность מה"ה , то есть – с двух сторон: со стороны деяния, и со стороны высшей свободы, записанной в высях и хранящей все. Поэтому המ"ה. "А письмена – письмена Божии" – черный огонь на белом огне; "письмена Божие они" сформулировано также, как: "Леви, он сам совершать будет служение" (Бамидбар, 18:23), (то есть, Его собственные письмена). "Свобода" – это юбилейный год зовется свободой, ибо освобождает все миры.

ספר ויקרא פרק כה

א) וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל משֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר:

ב) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַיהֹוָה:

ג) שֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע שָׂדֶךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְמֹר כַּרְמֶךָ וְאָסַפְתָּ אֶת תְּבוּאָתָהּ:

ד) וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שַׁבָּת לַיהֹוָה שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר:

ה) אֵת סְפִיחַ קְצִירְךָ לֹא תִקְצוֹר וְאֶת עִנְּבֵי נְזִירֶךָ לֹא תִבְצֹר שְׁנַת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ:

ו) וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה לְךָ וּלְעַבְדְּךָ וְלַאֲמָתֶךָ וְלִשְׂכִירְךָ וּלְתוֹשָׁבְךָ הַגָּרִים עִמָּךְ:

ז) וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה כָל תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל:

ח) וְסָפַרְתָּ לְךָ שֶׁבַע שַׁבְּתֹת שָׁנִים שֶׁבַע שָׁנִים שֶׁבַע פְּעָמִים וְהָיוּ לְךָ יְמֵי שֶׁבַע שַׁבְּתֹת הַשָּׁנִים תֵּשַׁע וְאַרְבָּעִים שָׁנָה:

ט) וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּיוֹם הַכִּפֻּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכָל אַרְצְכֶם:

י) וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל ישְׁבֶיהָ יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ:

יא) יוֹבֵל הִוא שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּהְיֶה לָכֶם לֹא תִזְרָעוּ וְלֹא תִקְצְרוּ אֶת סְפִיחֶיהָ וְלֹא תִבְצְרוּ אֶת נְזִרֶיהָ:

יב) כִּי יוֹבֵל הִוא קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לָכֶם מִן הַשָּׂדֶה תֹּאכְלוּ אֶת תְּבוּאָתָהּ:

יג) בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל הַזֹּאת תָּשֻׁבוּ אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ:

Ваикра, гл. 25

1.И говорил Господь Моше на горе Синай так:

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам, пусть празднует земля субботу Господу.

3. Шесть лет засевай твое поле и шесть лет обрезай твой виноградник, и собирай ее урожай.

4. А в седьмом году суббота прекращения трудов будет для земли, суббота Господу: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай;

5. Самосева твоей жатвы не жни и твоего винограда хранимого не снимай; год прекращения трудов будет для земле.

6. И будет суббота земли вам в пищу: тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному работнику, и твоему поселенцу, которые проживают с тобой;

7. И твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, будет весь ее урожай в пищу.

8. И сочти себе семь суббот годовых, семь лет семь раз; и будет тебе дней семи суббот годовых сорок девять лет.

9. И пройти дай трубному гласу в седьмом месяце в десятый (день) месяца; в День Искупления дайте пройти трубному (гласу) по всей вашей земле.

10. И освятите пятидесятый год, и возгласите свободу на земле всем ее обитателям. Юбилеем будет это для вас, и возвратитесь вы каждый к своему владению, и каждый к своему семейству возвратитесь.

11. Юбилей это, пятидесятый год будет вам это; не сейте и не жните его самосева, и не снимайте его (винограда) хранимого.

12. Ибо юбилей это, святыней будет для вас; с поля ешьте его урожай.

13. В этот год юбилейный возвратитесь вы каждый к своему владению.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לא/א

אמר רב קטינא שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום ההוא (ישי' ב:יא).

Рош га-Шана, 31а

Сказал р. Катина: "Шесть тысяч лет существует мир, а одно тысячелетие пребывает он в разрушении, как сказано: `И возвеличен будет один только Господь в тот день`" (Йешайя 2:11).                                 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Еврейский календарь | Добавил: natashkav (2008-06-14)
Просмотров: 636